instalacje-kanalizacyjne-w-obrebie-budynku 1186704000

Instalacje kanalizacyjne w obrębie budynku

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, Rys.: PROFIL Wynika to z kilku cech polipropylenu, które w zastosowaniu w instalacjach wewnętrznych decydują o jego przewadze. Polipropylen posiada wyższą temperaturę mięknięcia - ok. 105°C (PVC - ok. 75°C), dzięki czemu nie ma zagrożenia odkształcenia się go po jakimś czasie pod wpływem ścieków o wysokiej temperaturze wypływających np. z pralek automatycznych, czy zmywarek do naczyń. Ponadto polipropylen lepiej niż PVC tłumi dźwięk, dzięki czemu instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku jest cicha. Jest tworzywem ekologicznym: produktami jego spalania są dwutlenek węgla i woda; produkt trudno palny, o wysokiej gładkości powierzchni. Natomiast przewaga PVC pod względem wysokiej udarności oraz odporności na zgniecenia predysponuje go do stosowania w systemach instalacji zewnętrznych, zarówno kanalizacyjnych jak i wodociągowych. W skład przewodów wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wchodzą: podejścia, przewody spustowe (piony), przewody odpływowe (poziomy). Schemat podłączenia układu podejść do pionu kanalizacyjnego, Rys.: PROFIL Podejściem nazywamy przewód z PP łączący przybór sanitarny lub urządzenie z pionem lub poziomem. Minimalny spadek podejścia w kierunku pionu powinien wynosić 2%. Przewody spustowe z PP (piony) stanowią układ odcinków pionowych instalacji kanalizacyjnej. Podstawowym ich zadaniem jest odbieranie ścieków z poszczególnych kondygnacji (dzięki podejściom) i odprowadzenie ich do systemu przewodów odpływowych (poziomów). Przewody odpływowe z PP (poziomy) mają za zadanie zbierać ścieki z pionów i odprowadzać je na zewnątrz budynku. Jeżeli układ konstrukcyjno-architektoniczny budynku na to pozwala, powinny być one montowane prostopadle lub równolegle do jego ścian fundamentowych. Do elementów potrzebnych do wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z polipropylenu należą: rury PP o średnicach ø50 i ø110 i długościach handlowych od 0,25 m do 6 m, kolana PP o średnicach ø50 i ø110 i kątach od 15° do 87°, trójniki PP o średnicach ø110/110, ø110/50 i ø50/50 i kątach od 45° do 87°, redukcje PP ø110/50, rewizje PP ø110, dwuzłączki PP ø50 i ø110, korki PP ø50 i ø110, napowietrzacze PP ø50 i ø110. Foto: PROFIL Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna łączy się bezpośrednio z instalacją na zewnątrz budynku (podziemną), i za pośrednictwem rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC o średnicach 110 i 160 mm łączy się z przebiegającą ulicą instalacją miejską lub z własną przydomową oczyszczalnią ścieków czy szambem.

Aktualności

GATO ST Sp. z o. o.
Siedziba:
ul. Św. Ducha 12, 88-320 Strzelno (parking, plac składowy, magazyn - wjazd od ul. Michelsona 19)
Telefon: 523183900
E-mail: biuro@psbstrzelno.pl
NIP: 5571701187
REGON: 367902221